Εταιρεία

Η APOSTOLAKIS engineering ιδρύθηκε το 1996 στα Φάρσαλα από τον Χαράλαμπο Αποστολάκη, Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.

 

Δραστηριοποιείται πανελλαδικά σε:

 • Μελέτες και έργα αυτοματισμού
 • Ηλεκτρολογική σχεδίαση πινάκων
 • Σχεδιασμό συστημάτων με χρήση προγραμματιζόμενων ελεγκτών PLC
 • Υλοποίηση συστημάτων με χρήση εποπτικού ελέγχου SCADA
 • Μελέτη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης υδάτινων πόρων
 • Σχεδιασμό συστημάτων ελέγχου θέσης Tracker Φωτοβολταϊκών πάρκων

Ειδικεύεται σε:

 • Συστήματα αυτοματισμού σε μεγάλες κατασκευές (σήραγγες, φράγματα, αντλιοστάσια, φωτοβολταϊκά πάρκα, βιολογικούς καθαρισμούς) με χρήση PLC.
 • Συστήματα επιτήρησης και καταγραφής βιομηχανικών μονάδων.
 • Εκσυγχρονισμός βιομηχανικών μονάδων με PLC.
 • Συστήματα αυτοματισμού σε μονάδες παραγωγής με χρήση PLC, οθονών αφής, βιομηχανικών οργάνων αυτοματισμού.
 • Εκσυγχρονισμός ηλεκτρολογικής φύσεως και αυτοματοποίηση μονάδων παραγωγής.

Η Εταιρεία μας απευθύνεται στη βιομηχανία, εγχώρια και εξωτερικού. Το πλούσιο βιογραφικό της, σε συνδυασμό με τις ποιοτικές υπηρεσίες που μπορεί και προσφέρει, την τοποθετούν ανάμεσα στις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου. Η βιομηχανία στην οποία έχει κυρίως δραστηριοποιηθεί περιγράφεται στους εξής κυρίως τομείς :

 • τη βιομηχανία τροφίμων
 • τη μεταλλουργία
 • βιομηχανία πάνελ
 • βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου