Αρχική

Η APOSTOLAKIS engineering είναι μια πρωτοπόρος και εξειδικευμένη τεχνική εταιρεία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και  αυτοματισμών με άριστη τεχνογνωσία και εξειδικευμένο δυναμικό. Η εταιρία  δραστηριοποιείται στο χώρο των έργων αυτοματοποίησης παραγωγικών μονάδων, γραμμών  παραγωγής αλλά και διαδικασιών.

Η αυτοματοποίηση αφορά τόσο στην λειτουργία όσο και στην  καταγραφή και επεξεργασία κρίσιμων δεδομένων. Αναλαμβάνει έργα από το αρχικό στάδιο της  μελέτης μέχρι και τη θέση σε λειτουργία «με το κλειδί στο χέρι».

Η κύρια βάση των έργων που αναλαμβάνουμε είναι:

• Συστήματα αυτοματισμού για μονάδες παραγωγής με χρήση PLC, οθονών αφής, ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιομηχανικών οργάνων.
• Συστήματα αυτοματισμού για έργα εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων (φράγματα, αντλιοστάσια, βιολογικούς καθαρισμούς).
• Συστήματα ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας βιομηχανικών μονάδων.
• Συστήματα ελέγχου θέσης Tracker Φωτοβολταϊκών πάρκων.
• Συστήματα τηλεελέγχου και χειρισμού εξ’αποστάσεως με χρήση RADIO – GSM modems.
Εκσυγχρονισμός βιομηχανικών μονάδων με PLC.
• Ανάληψη μελετών και project management έργων αυτοματοποίησης, εκσυγχρονισμού ηλεκτρολογικής φύσεως μονάδων παραγωγής.